Partners

Partners

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en NPN werken samen op het gebied van deskundigheidsbevordering en kennis-deling. Ook de Militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) en het Landelijk Zorgsysteem veteranen participeren actief in het NPN.

 

Leden stuurgroep

De stuurgroep van het NPN bestaat uit:

  • Ing. E. Sas MBA, algemeen directeur Stichting Centrum ’45, voorzitter
  • Dr. E. Vedel, Raad van Bestuur Sinaï centrum
  • Drs. P. Hakvoort, manager bedrijfsvoering specialistische zorg traumacentrum GGZ Drenthe
  • Drs. J. Philipsen, manager ambulante specialistische behandeling Reinier van Arkel groep