NtVP webinar – ‘Het autobiografisch geheugen’ donderdag 29 september om 20.00 uur

16 September 2016
Webinar NtVP 29-9-16

Is het autobiografisch geheugen te beïnvloeden? Volg het interview daarover met dr. J.P. (Ineke) Wessel.

In het Webinar wordt dr. J.P. (Ineke) Wessel - universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychopathologie van de Rijks Universiteit Groningen - geïnterviewd over haar onderzoek naar de ontwikkeling van het autobiografische geheugen in de (vroege) jeugd.

Haar presentatie over de beïnvloeding van het autobiografisch geheugen door contextuele informatie en door middel van ‘priming’ werd op het NtVP jaarcongres 2016 met groot enthousiasme ontvangen. In het Webinar wordt verder ingegaan op het onderzoek en bespreekt Ineke de mogelijke klinische implicaties van dit onderzoek in de behandeling van (vroeg kinderlijk) trauma.

Het Webinar is te volgen vanaf uw  eigen computer op donderdag 29 september 2016 van 20.00-20.45 uur. Het interview wordt gehouden door Jasper Zantvoord (psychiater i.o., verbonden aan het Centrum voor trauma gerelateerde stoornissen van De Bascule) en Anja Lok (psychiater, portefeuillehouder Lezingen NtVP, verbonden aan de afdeling stemmingsstoornissen van het AMC).  

Voor leden van de NtVP is het Webinar gratis toegankelijk. Voor niet leden kost deelname € 25,00 Stuur daarvoor een e-mail naar info@ntvp.nl met als onderwerp 'Webinar'. U ontvangt dan vóór 29 september een e-mail met een link voor deelname.