Blended behandelen: ontwikkelen van een praktijkrichtlijn en training

2 maart 2021

ARQ Centrum'45 doet mee in een Europees project op het gebied van E-mental health. Doel is om een adequate praktijkaanpak te ontwikkelen voor de inzet van E-mental health in face-to-face behandeling, die maximaal aansluit bij de behoefte van een patiënt, en kennis hierover met anderen te delen. Ook GGZ Drenthe, Reinier van Arkel en Mediant hebben zich aangesloten bij dit project. 

Lees meer