Bijeenkomst 26 september: thema ‘Erkenning’

20 augustus 2019

Getraumatiseerde patiënten, zoals politieagenten, veteranen en vluchtelingen, hebben vaak te maken met erkenningsprocedures waarin hun klachten een rol spelen. Deze procedures zijn op hun beurt weer van invloed op klachten en herstel. Behandelaren worstelen vaak met het inschatten en beperken van de rol van erkenningsprocedures binnen de behandeling.

In deze bijeenkomst wordt het thema benaderd vanuit verschillende invalshoeken, door drie verschillende sprekers:

  • Nicole Immler, historica en onderzoeker bij de Universiteit van Humanistiek, geeft een presentatie over de invloed van erkenning op meerdere generaties binnen Joodse families.
  • Marijke Klaassens, cultureel antropoloog en manager van de gezinslocatie AZC te Katwijk, vertelt over de invloed van de asielprocedure op het functioneren van vluchtelingengezinnen.
  • Vivian Spiertz, klinisch psycholoog en expertiseteamleider van het team beroepsgerelateerde problematiek van Centrum ’45, bespreekt de invloed van erkenningsprocedures op de problematiek en behandeling van getraumatiseerde politieagenten.

Er is ruimte voor discussie en na afloop is er een netwerkborrel.
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: ARQ Centrum'45 te Diemen

De toegang is gratis; wel s.v.p. aanmelden bij: g.heslinga@centrum45.nl

Ons verzoek is om dit bericht door te sturen naar alle geïnteresseerde collega’s!