Doel

Het NPN wil kennis rond psychotrauma bundelen en delen, om van daaruit, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, te komen tot vernieuwing en kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit moet steeds weer leiden tot verbetering van het welzijn van individuen én hun directe naasten, die getroffen zijn door traumatische gebeurtenissen.

Die optimale psychotraumazorg krijgt gestalte door:

  • het in gezamenlijkheid vormgeven van zorgarrangementen rond specifieke doelgroepen op het terrein van de psychotraumazorg in Nederland
  • het uniformeren van diagnostiek en behandeling van psychotrauma
  • het in gezamenlijkheid verrichten van praktijk gerelateerd wetenschappelijk onderzoek
  • het voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling en het komen tot innovatie op het gebied van de psychotraumatologie.