Achtergrond

Om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein, is - op initiatief van ARQ Centrum'45 - op 18 september 2015 het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht.

De NPN-partners leveren op dit moment gezamenlijk het overgrote deel van de psychotraumazorg in Nederland, met name de meer specialistische zorg. Het NPN spant zich in voor de hele psychotrauma zorgketen van preventie tot en met de hoog specialistische zorg.